Titkosítsuk a kapott adatokat.  #md5

<?php
$valtozo = "admin";// A kapott érték
$valtozo_titkositott = md5($valtozo);
print($valtozo_titkositott);
?>
Kimenet: 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

A titkosítás csak egyirányú, szinte visszafejthetetlen. Éppen ezért alkalmas a felhasználók azonosítására. Adott szövegre mindig ugyanazt a 32 karakterből álló sorozatot adja.
Regisztráláskor a titkosított jelszót tároljuk, majd bejelentkezéskor a felhasználó által megadott szöveget md5()-el átkonvertáljuk és ezt hasonlítjuk össze az adatbázisban tárolt azonosítóval.

Bélyegkép készítése.  #getimagesize

<?php
function kicsinyites($filename, $nagy_kep_elerhetosege, $eng_width, $eng_height){
$kep_neve = $filename;
$filename = $nagy_kep_elerhetosege."/".$filename;
// Get new dimensions
list($width, $height) = getimagesize($filename);//Lekérjük a nagy kép méreteit
if ($width && $height) {
if($width > $eng_width || $height > $eng_height){ //Ha nem a méreten belül van
if ($width > $height) {
$new_width = $eng_width;
$new_height= floor($height*$new_width /$width);
} else {
$new_height = $eng_height;
$new_width = floor($width*$new_height/$height);
}
}else{
//Ha a méreten belül van akkor marad az eredeti méret
$new_width = $width;
$new_height= $height;
}
// Resample
$image_p = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);

$kit0=explode(".",$filename);
$kiterjesztes = $kit0[count($kit0)-1];
switch (strtolower($kiterjesztes))
{ case 'gif':
$image = imagecreatefromgif($filename);
break;
case 'jpg':
$image = imagecreatefromjpeg($filename);
break;
case 'jpeg':
$image = imagecreatefromjpeg($filename);
break;
case 'png':
$image = imagecreatefrompng($filename);
break;
} imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height); imagedestroy($image);
// Kimenet
imagejpeg($image_p, "kep/".$kep_neve , 80); //A kep nevü mappába fog kerülni a bélyegkép
imagedestroy($image_p);
}
}
//Mi a kép neve,mi a mappa elérhetősége ahol a nagy kép van, engedélyezett szélesség, engedélyezett magasság
kicsinyites("tajkep.jpg", "nagy_kep", 100, 100);
?>
A getimagesize() függvénynek megadjuk a kép elérését, a függvény egy tömböt ad vissza.
A floor() függvény kerekíti számunkat.

Írassuk ki a txt -ben tárolt szöveget.  #getimagesize

<?php
$fp = "hirlevel.txt";// A keresett txt fájl
$eredmeny=fopen($fp,"r"); //Megnyítjuk a fájlt olvasásra
flock($eredmeny, LOCK_EX); //Zároljuk, hogy egyszerre csak egy felh. haszn.
$hirlevel = fread($eredmeny, filesize($fp)); //Olvassuk a fájlt
flock($eredmeny, LOCK_UN); // Feloldjuk a zárolást
fclose($eredmeny); //Bezárjuk a fájlt
print($hirlevel);
?>

Egy oldalba behívunk, másik oldalon tárolt változókat require_once( ) utasítással.  #require_once

A felhasználási területe igen széles a require_once( ) utasításnak. Gondoljuk el amikor weboldalt szerkesztünk adatbázis használattal, és próbálgatjuk az otthoni web szerverként is használt gépünkön. Majd amikor úgy érezzük készen vagyunk felrakjuk a neten lévő szerverre. Legtöbb esetben legalább az adatbázisnév nem ugyanaz a két szerveren. De sűrűn előfordul, hogy a localhost elnevezés sem ugyanaz. Akkor mielőtt feltöltjük ezeket az adatokat át kell írnunk, majd ezután vissza írni, hogy működjön a saját gépünkön is.

Erre a gondra is kínál megoldást a require_once( )

Az adatbázis elérési adatainkat egy php kiterjesztésű oldalba írjuk, majd minden olyan oldalba beillesztjük amelyben használjuk az adatbázist.
Ezt az oldalt feltesszük neten lévő szerverünkre a megfelelő beállításokkal. Ezek után már nem kell minden oldal feltöltéskor beállítani a kapcsolat azonosítókat mert a beszúrt oldalon már ott lesznek.
A saját gépünkön is van egy ilyen oldal, a saját gépünk adatbázisának eléréséhez szükséges adatokkal. Így már csak a lap feltöltésével kell foglalatoskodni az adatbázis elérések beállítása már készen van. Erre készítünk egy kis php scriptet.
Készítsünk egy Connections nevű üres mappát és ebbe helyezzük a kapcsolat.php oldalunkat. Melynek a tartalma a következő:

Az oldal neve: kapcsolat.php
<?php
# FileName="kapcsolat.php"
$hostname_kapcsolat = "hostnev";
$database_kapcsolat = "adatbazis_nev";
$username_kapcsolat = "username";
$password_kapcsolat = "password";
$kapcsolat = mysql_pconnect($hostname_kapcsolat, $username_kapcsolat, $password_kapcsolat) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
?>
Tehát itt adtuk meg az adatbázis elérés adatait.

Most nézzük meg hogyan használjuk fe az elöbbi oldalunk tartalmát.

Azon oldalba ahol használni szeretnénk az adatbázis elérést beillesztjük a következő scriptet: <?php
require_once('Connections/kapcsolat.php'); //Itt megadjuk a kapcsolat adatait tartalmazó //oldal elérését
//Adatbázis megnyitása
mysql_select_db($database_kapcsolat, $kapcsolat);
//Ezután pedig már nyitva az adatbázis és indulhat a lekérdezés.
?>


Persze az oldal lehet html, htm, inc kiterjesztésü is, nem muszáj php-nek lennie.

Küldjünk email-t a szerverről, html formával és adjunk hozzá képet, a csatolt képek közül.  #require_once

Így szebb lesz a formátum, és képet is csatolunk, amely megjelenik akkor is, ha a fogadó Internet kapcsolata éppen inaktív.

<?php
$elvalaszto="\n";
$subject="Értesítés";//Tárgy
$from="akarmi@akarmi.com";//Honnan jön az email
$sto="";
//Ide a csatolni kívánt fájlokat, melyek lehetnek jpg, doc kiterjesztésüek.
$attachments[]["file"]="kep1.jpg";//Itt megadjuk a fájl elérési útvonalát
$attachments[]["file"]="kep2.jpg";//Itt megadjuk ha kell több, a másik fájl elérési útvonalát
reset($attachments);
while(list($k, $v)=each($attachments))

{
$attachments[$k]["name"]=basename($v["file"]);
}

reset($attachments);
while(list($k, $v)=each($attachments))
{
$attachments[$k]["size"]=filesize($v["file"]);

}

reset($attachments);
while(list($k, $v)=each($attachments))
{
switch(substr(strrchr($v["file"], "."),1))
{
case"jpg":
$attachments[$k]["type"]="image/jpg; name=\""
.$attachments[$k]["name"]. "\"";
break;
case"doc":
$attachments[$k]["type"]="text/plain; charset=iso-8859-1";
break;
default:
$attachments[$k]["type"]="application/octet-stream";
}
$attachments[$k]["encoding"]="base64";
}

$message_prefix="";
$message_suffix="";

if(isset($attachments) and is_array($attachments) and count($attachments)>0)
{

list($x, $y)=explode(" ", microtime());

$boundary=$y.substr($x, 2);
$add[]="MIME-version: 1.0";

$add[]='Content-Type: multipart/related; boundary=--"'. $boundary.'"';
$message_prefix .="--".$boundary .$elvalaszto
."Content-Type: text/html; charset=iso-8859-2--".$elvalaszto.$elvalaszto;

reset($attachments);
while(list($k, $v)=each($attachments))
{
$message_suffix .="--".$boundary .$elvalaszto
."Content-Type: ". $v["type"].$elvalaszto
."Content-Transfer-Encoding: base64".$elvalaszto
."Content-ID:".$v["name"].$elvalaszto
. $boundary."--"
.$elvalaszto.$elvalaszto;

$f=fopen($v["file"], "rb");
$x=fread($f, $v["size"]);
fclose($f);

$message_suffix .=chunk_split(base64_encode($x));
}
$message_suffix.="--".$boundary.$elvalaszto;
}

if(isset($from) and strlen($from))
{$add[]="From: ". $from;
}
$fej="";
if(isset($add) and is_array($add))
{
$fej=implode($elvalaszto, $add) .$elvalaszto;
}

$fej.=$message_suffix;

$message=$message_prefix;
$message.="<HTML><HEAD><title>Web site</title>";
$message.="<META http-equiv=Content-Type content='text/html; charset=iso-8859-2'>
<META content='MSHTML 6.00.2600.0' name=GENERATOR>";
//Css-el formázhatod!
$message.="<STYLE type=text/css>
body {
font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;
margin-left: 20px;
padding: 10px 0 10px 0;
.center{
vertical-align:top;
}
}

</STYLE>
</HEAD><BODY>";
$message.="<div align='center'><table><tr><td>Ez a próba</td></tr>";
$message.="<tr><td><img src='cid:kép_neve.jpg'></td></tr>";
$message.="<tr><td><img src='cid:másik_kép_neve.jpg'></td></tr></table></div>";
$message.="</body></html>";
$message.=$elvalaszto;
if(@mail("email@email.com", $subject,$message,$fej))
{
print("<br/><font color=\"green\">Mail sent to".htmlentities($to).".</font>");
}
else{
print("<br/><font color=\"red\">Mail sent to".htmlentities($to).".</font>");
}
?>

Tehát fent megadjuk a megjeleníteni kívánt képek elérési útvonalát, és azok neveivel hivatkozunk rájuk, a megjelenítés pedig a cid: jelöléssel történik.
<img src='cid: kép_neve.jpg'>

Amennyiben nem hivatkozunk a képre a html oldalon, de megadtuk a kép nevét és elérését, akkor az emailben mint csatolt állomány fog megjelenni.

Megjelenítve 6 től 10 -ig (összesen 15 találatból) Talált oldalak: 1 2 3
Belépés


 

Könyv ajánlat
Tanuljunk programozni
 

Kereső


 


Egyéb125 névjegykártya – Tervezz egyszeruen online és nyomtass kiváló áron.
Libri

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]

valid Atom 0.3
Spam védelem


Web-server